กรณีผู้สมัครใช้บริการได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ หรือมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารแล้ว สามารถสมัครใช้บริการได้ เพียงยื่นคำขอใช้บริการ

กรณีผู้สมัครใช้บริการยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อ หรือมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคาร สามารถติดต่อผ่านสาขา หรือ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เพื่อขอมีวงเงินสินเชื่อ เปิดบัญชี ก่อนยื่นคำขอใช้บริการ

บุคคล/นิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจและมีกิจการอยู่ในประเทศไทย

ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

ไม่อยู่ในสถานะล้มละลายหรือถูกฟ้องร้องและดำเนินคดี

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการรับบริการและสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง

ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน

เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรม หรือเรียกดูข้อมูลกับธนาคารได้ตลอดทุกที่และทุกเวลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่งอีเมลไปที่ ClientOnBoarding@exim.go.th หรือ ส่วนปฏิบัติการดูแลลูกค้าและบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก ฝ่ายธุรกิจธนาคาร เบอร์ติดต่อ (02) 271-3700 ต่อ 1590-5

Alternate Text